Fogászati árlista

Vizsgálat

Fogorvosi vizsgálat, szaktanácsadás ingyenes
Góckutatás 6 000 Ft

Röntgen

Helyi röntgenfelvétel  3 000 Ft

Konzerváló fogászat

Esztétikus tömés: frontfog
Frontfog restauráció 15-30 000 Ft
   direkt héj 40 000 Ft
Esztétikus tömés: kisőrlő fog  
   1 vagy 2 felszínen 16 000 Ft
   3 felszínen 18 000 Ft
Esztétikus tömés: nagyőrlő fog  
   1 felszínen 16 000 Ft
   2 felszínen 18 000 Ft
   3 felszínen 21 000 Ft
Esztétikus tömés üvegszálas megerősítéssel 25 000 Ft
Esztétikus tömés: nyaki tömés 12 000 Ft
Hosszú távú ideiglenes tömés 8 000 Ft
Ideiglenes tömés 5 000 Ft
Üvegszálas csap alkalmazása (csaponként) 10 000 Ft
Csonkfelépítés, csonkkiegészítés   10 000 Ft

Endodoncia

Trepanálás 6 000 Ft
Régi gyökértömés eltávolítása (csatornánként)  6 000 Ft
Gyökérkezelés  
   1 csatorna 15 000 Ft
   2 csatorna 20 000 Ft
   3 csatorna 25 000 Ft
   4 csatorna 30 000 Ft
Gyökértömés  
   1 csatorna 15 000 Ft
   2 csatorna 15 000 Ft
   3 csatorna 20 000 Ft
   4 csatorna 25 000 Ft
Gyógyszeres zárás cseréje (csatornánként)  3 000 Ft
Gyökérkezelt fog fehérítése/alkalom 10 000 Ft

Fogszabályozás

Vizsgálat, fotódokumetáció , lenyomatvétel, mintakészítés, röntgen elemzés, kezelési terv készítése 12 000 Ft
Rögzített fogszabályzó készülék felhelyezése (fogívenként)  
   fém 175 000 Ft
   esztétikus 220-270 000 Ft
Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése 10 000 Ft
Rögzített fogszabályzó készülék eltávolítása (fogívenként) 10 000 Ft
Fogak belső sínezése -retainer (fogívenként) 10 000 Ft
Mélyhúzott sín (fogívenként) 20 000 Ft
Kivehető fogszabályzó készülék  
   1 állcsontra 35 000 Ft
   2 állcsontra 50 000 Ft
Kivehető fogszabályzó készülék aktiválása, ellenőrzése 4 000 Ft

Gyermekfogászat

Barázdazárás (foganként) 9 000 Ft
Tejfog trepanálás 10 000 Ft
Tejfog tömés 9 000 Ft
Tejfog eltávolítás  5 000 Ft
Fogkő eltávolítás 6 000 Ft

Protetikai ellátás

Hídlevágás (tagonként) 3 000 Ft
Inlay, onlay, overlay (öntött betét)  
   kompozit 40 000 Ft
   kerámia 55 000 Ft
   arany 40 000 Ft  + arany ára
Korona, híd  
   Ideiglenes korona  
       Rendelőben készített 7 000 Ft
       Laborban készített 12 000 Ft
   Maryland híd 28 000 Ft
   Teljes borító korona: fém-kerámia 40 000 Ft
   Teljes borítókorona: fémmentes kerámia 56 000 Ft
   Implantátumra készülő fém-kerámia korona 65-90 000 Ft
   Korona visszaragasztása 3 000 Ft
Fogsor alábélelés 17 000 Ft
Klipsz 15 000 Ft
Teljes kivehető pótlás fémlemezzel 180 000 Ft
A kombinált fogpótlások ára a klinikai vizsgálat és a röntgenfelvételek alapján történő tervezést követően individuálisan meghatározott. 

Fogeltávolítás, Szájsebészet  

Egyszerű fogeltávolítás 10 000 Ft
Frontfog eltávolítás 12 000 Ft
Kisörlő fog eltávolítás 14 000 Ft
Nagyörlő fog eltávolítás 16 000 Ft
Bölcsességfog eltávolítás, sebészi fogeltávolítás 18 000 Ft
Impaktált (nem előtört) bölcsességfog eltávolítás 30 000 Ft
Arcüreg lebenyes zárása 25 000 Ft
Gyökércsúcs rezekció 40 000 Ft
Implantátum beültetés 130 000 Ft-tól
Implantátum felszabadítás 10 000 Ft

Parodontológia

Depurálás (ultrahangos fogkő eltávolítás)  12 000 Ft
Szakorvosi depurálás (ultrahangos fogkő eltávolítás)  16 000 Ft
Zárt kürett  
   1 fog esetén 8 000 Ft
   több fog esetén foganként 6 000 Ft
Nyitott kürett  
   1 fog esetén 12 000 Ft
   több fog esetén foganként 8 000 Ft
Sínezés kompozittal (foganként) 7 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

Fogfehérítés (otthoni) 36 000 Ft/fogív
Mélyhúzott sín 20 000 Ft
Éjszakai harapásemelő sín  30 000 Ft