Fogászati árlista

Vizsgálat

Fogorvosi vizsgálat, szakorvosi vizsgálat, szaktanácsadás 8 000 Ft
Góckutatás 8 000 Ft

Röntgen

Helyi röntgenfelvétel  3 000 Ft
Panoráma felvétel  6 500 Ft
Teleröntgen  6 500 Ft
CBCT (egy régió)  7 000 Ft

Konzerváló fogászat

Esztétikus tömés: frontfog
Frontfog restauráció 20-30 000 Ft
   direkt héj 45 000 Ft
Esztétikus tömés: kisőrlő fog  
   1 felszínen 20 000 Ft
   2 felszínen 23 000 Ft
   3 felszínen 25 000 Ft
Esztétikus tömés: nagyőrlő fog  
   1 felszínen 20 000 Ft
   2 felszínen 25 000 Ft
   3 felszínen 28 000 Ft
Esztétikus tömés üvegszálas megerősítéssel 35 000 Ft
Esztétikus tömés: nyaki tömés 16 000 Ft
Hosszú távú ideiglenes tömés 16 000 Ft
Ideiglenes tömés 5 000 Ft
Üvegszálas csap alkalmazása (csaponként) 15 000 Ft
Csonkfelépítés, csonkkiegészítés   10-16 000 Ft

Endodoncia

Trepanálás 10 000 Ft
Régi gyökértömés eltávolítása (csatornánként)  6 000 Ft
Gyökérkezelés  
   1 csatorna 15 000 Ft
   2 csatorna 20 000 Ft
   3 csatorna 30 000 Ft
   4 csatorna 35 000 Ft
Gyökértömés  
   1 csatorna 15 000 Ft
   2 csatorna 20 000 Ft
   3 csatorna 25 000 Ft
   4 csatorna 30 000 Ft
Gyógyszeres zárás cseréje (alkalmanként)  6 000 Ft
Gyökérkezelt fog fehérítése/alkalom 10 000 Ft

Fogszabályozás

Vizsgálat, fotódokumetáció , lenyomatvétel, mintakészítés, röntgen elemzés, kezelési terv készítése 12 000 Ft
Rögzített fogszabályzó készülék felhelyezése (fogívenként)  
   fém 190 000 Ft
   esztétikus 240-290 000 Ft
Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése 12 000 Ft
Rögzített fogszabályzó készülék eltávolítása (fogívenként) 10 000 Ft
Fogak belső sínezése -retainer (fogívenként) 10 000 Ft
Mélyhúzott sín (fogívenként) 20 000 Ft
Kivehető fogszabályzó készülék  
   1 állcsontra 35 000 Ft
   2 állcsontra 50 000 Ft
Kivehető fogszabályzó készülék aktiválása, ellenőrzése 4 000 Ft

Gyermekfogászat

Barázdazárás (foganként) 14 000 Ft
Tejfog trepanálás 15 000 Ft
Tejfog tömés 15 000 Ft
Tejfog eltávolítás  8 000 Ft
Fogkő eltávolítás 10 000 Ft

Protetikai ellátás

Hídlevágás (tagonként) 3 000 Ft
Inlay, onlay, overlay (öntött betét)  
   kompozit 45 000 Ft
   kerámia 68 000 Ft
   arany 40 000 Ft  + arany ára
Korona, híd  
   Ideiglenes korona  
       Rendelőben készített 7 000 Ft
       Laborban készített 12 000 Ft
   Maryland híd 35 000 Ft
   Teljes borítókorona: fém-kerámia 48 000 Ft
   Teljes borítókorona: fémmentes kerámia 68 000 Ft
   Teljes borítókorona: CAD/CAM eljárással készült fémmentes kerámia 80 000 Ft
   Kerámia héj 68-80 000 Ft
   Implantátumra készülő esztétikus korona 100-120 000 Ft
   Korona visszaragasztása 3 000 Ft
Fogsor alábélelés 20 000 Ft
Klipsz 20 000 Ft
Teljes kivehető pótlás fémlemezzel 180 000 Ft
A kombinált fogpótlások ára a klinikai vizsgálat és a röntgenfelvételek alapján történő tervezést követően individuálisan meghatározott. 

Fogeltávolítás, Szájsebészet  

Egyszerű fogeltávolítás 15 000 Ft
Frontfog eltávolítás 15 000 Ft
Kisörlő fog eltávolítás 16 000 Ft
Nagyörlő fog eltávolítás 18 000 Ft
Bölcsességfog eltávolítás, sebészi fogeltávolítás 20 000 Ft
Impaktált (nem előtört) bölcsességfog eltávolítás 35 000 Ft
Arcüreg lebenyes zárása 25 000 Ft
Gyökércsúcs rezekció retrográd gyökértöméssel 80 000 Ft

Implantológia

Implantátum beültetés (Nobel Biocare) 175 000 Ft-tól
All-on-4 (4 db implantátum és multi-unit fejek állcsontonként) 900 000 Ft-tól
Implantátum felszabadítás 10 000 Ft-tól
A csontpótlások ára a klinikai vizsgálat és a röntgenfelvételek alapján történő tervezést követően individuálisan meghatározott. 

Parodontológia

Depurálás (ultrahangos fogkő eltávolítás)  14 000 Ft
Depurálás homokfúvós polírozással  20 000 Ft
Homokfúvás, homokfúvós polírozás  10 000 Ft
Szakorvosi depurálás (ultrahangos fogkő eltávolítás)  18 000 Ft
Zárt kürett  
   fogakként 8 000 Ft
   qvadránsonként 40 000 Ft
Nyitott kürett  
   foganként 12 000 Ft
   teljes qvadráns 50 000 Ft
Esztétikus korona hosszabbítás (foganként) 20 000 Ft
Recesszió fedés 60 000 Ft
Szájpadlásról vett kötőszöveti lebeny 40 000 Ft
Sínezés kompozittal (foganként) 7 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

Fogfehérítés 36 000 Ft/fogív-től
Mélyhúzott sín 20 000 Ft
Éjszakai harapásemelő sín  30 000 Ft