Dr. Szabó Balázs PhD

fogorvos, parodontológus szakorvos; konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos